ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,032
Yesterday:3,127
Today:1,118

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-S219WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc MaiAnh03/01/2000 
2 Trịnh Hoàng TúAnh19/10/2000 
3 Văn ThànhĐạt11/03/2000 
4 Phạm MinhHiếu30/08/2000 
5 Huỳnh ThiênKim22/04/2000 
6 Nguyễn HuyềnLinh24/03/2000 
7 Nguyễn ThủyLinh24/07/2000 
8 Nguyễn ThànhLong01/01/2000 
9 Trần TuấnMinh12/02/2000 
10 Trần ThịNgọc07/08/2000 
11 Lê CôngNguyên12/06/2000 
12 Võ Thị QuỳnhNhư13/01/2000 
13 Phạm Thị NgọcPhụng06/12/2000 
14 Nguyễn Châu ThảoPhương07/07/2000 
15 Trần ThiệnThái13/11/2000 
16 Nguyễn Khiết MinhThư04/12/2000 
17 Phạm Thị HươngTrang26/11/2000 
18 Phạm Ngọc BảoTrân10/05/2000 
19 Nguyễn QuốcVăn15/02/1998 
20 Trương ThuýVy01/05/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home