ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,049
Yesterday:3,127
Today:1,135

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Statistics for Business
Exam room : SB-S219WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng Lễ KhangAn06/08/1999 
2 Đặng Thị TúAnh24/03/1999 
3 Tôn Đặng QuangChiến22/03/1999 
4 Nguyễn Từ ThanhHậu27/05/2000 
5 Kim TaeHyeok28/09/1994 
6 Nguyễn Hà12/10/1997 
7 Hồ HoàngLong23/09/1999 
8 Lương Vũ QuỳnhNga21/04/1999 
9 Huỳnh Thị ThanhNgân20/05/1999 
10 Nguyễn ThảoNguyên13/04/1999 
11 Lê Vủ ThụcNhi18/02/1999 
12 Lê Hoàng PhươngThanh24/03/1999 
13 Hà ThịThu13/05/1999 
14 Nguyễn Ngọc AnhTrâm17/07/1999 
15 Nguyễn ThànhTrí24/03/2000 
16 Nguyễn Lâm ThanhTrúc20/10/1997 
17 Đỗ Thị Cẩm16/10/2000 
18 Phạm Lê UyênUyên11/03/1996 
19 Nguyễn VănViên26/07/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home