ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,072
Yesterday:3,127
Today:1,158

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Law
Exam room : BL-S219WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Phước ThảoAnh16/12/1999 
2 Nguyễn Hà ThuAnh20/11/1997 
3 Phạm DuyAnh21/01/1999 
4 Nguyễn NgọcÁnh02/11/1999 
5 Lê Trần GiaBảo14/10/1999 
6 Nguyễn MinhChâu06/07/1999 
7 HồDuy18/02/1998 
8 Lê Trần HoàngDuy21/10/1999 
9 Nguyễn Thị Thanh28/06/1999 
10 Nguyễn Thị MaiHoàng10/01/1999 
11 Bành PhúcHuy12/02/1999 
12 Phạm KhangHuy21/01/1999 
13 Đàm Trần ThanhLam10/12/1997 
14 Nguyễn Thị NgọcLinh23/03/1996 
15 Chung HânLuân08/02/2000 
16 Võ HoàngNam29/04/2000 
17 Lê KhánhNguyên12/03/1998 
18 Nguyễn ChíNhân23/10/1999 
19 Đinh QuangNhật21/11/1998 
20 Phạm Vũ HuỳnhNhư11/06/1994 
21 Trương TấnSang05/04/1999 
22 Hồng TốThanh18/11/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home