ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,137
Yesterday:3,127
Today:1,223

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Law
Exam room : EL-S219WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Dương ThụcAnh31/07/1999 
2 Nguyễn Hoàng TrúcAnh23/02/1999 
3 Trần TrúcAnh05/12/1998 
4 Trần HòaBình12/01/1994 
5 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
6 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
7 Nguyễn Thị MỹDuyên16/01/1998 
8 Nguyễn Lê ThuGiang03/10/1998 
9 Lê Phương HoàngHạnh10/11/1996 
10 Đặng Lâm MinhHải07/11/1998 
11 Phạm Thị ThuHằng11/04/1997 
12 Hoàng Kim TháiHòa20/11/1998 
13 Hoàng ĐăngKhôi25/05/1993 
14 Nguyễn Đào TùngLinh09/07/1998 
15 Lâm NguyệtMinh24/12/1997 
16 Hồ Nguyễn KhánhNgân13/08/1994 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home