ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,145
Yesterday:3,127
Today:1,231

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Law
Exam room : EL-S219WSB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lục KhánhLinh01/10/1996 
2 Nguyễn Hồ KimLoan26/03/1996 
3 Lưu Phạm BìnhMinh07/09/1999 
4 Trịnh KhảMinh28/08/1994 
5 Đỗ HàMy04/02/1995 
6 Lê Thị HoàiNam28/12/1997 
7 Nguyễn Thị MỹNgọc08/05/1996 
8 Trần Nguyễn KhánhNgọc03/08/1996 
9 Nguyễn QuỳnhNhi02/12/1998 
10 Võ ThànhPhương06/08/1995 
11 Võ ThànhTài24/02/1997 
12 Lê Phạm NhậtTân14/04/1996 
13 Nguyễn AnhThảo12/11/1998 
14 Nguyễn Nguyên NgọcThảo21/07/1997 
15 Lê MinhThắng11/04/1993 
16 Nguyễn Lê ThanhThủy18/03/1995 
17 Nguyễn Trà MinhThư25/10/1999 
18 Nguyễn Thị ThuTrang05/10/1998 
19 Đinh Thị MaiTrinh14/09/1993 
20 Đặng Vũ PhươngUyên09/06/1997 
21 Nguyễn Hoàng ThảoUyên07/10/1997 
22 Đào Khắc Hoàn17/04/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home