ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,200
Yesterday:3,127
Today:1,286

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-S219WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng Lễ KhangAn06/08/1999 
2 Đặng Thị TúAnh24/03/1999 
3 Lê Phước ThảoAnh16/12/1999 
4 Phạm Nguyễn QuỳnhAnh20/12/1999 
5 Võ Vũ TúAnh23/07/1999 
6 Nguyễn NgọcÁnh02/11/1999 
7 Tôn Đặng QuangChiến22/03/1999 
8 HồDuy18/02/1998 
9 Nguyễn QuốcDũng24/01/1998 
10 Phạm Thị HươngGiang15/11/1999 
11 Nguyễn Thị Thanh28/06/1999 
12 Kim TaeHyeok28/09/1994 
13 Nguyễn Hà12/10/1997 
14 Hồ HoàngLong23/09/1999 
15 Nguyễn ThanhLong12/12/1999 
16 Lương Vũ QuỳnhNga21/04/1999 
17 Huỳnh Thị ThanhNgân20/05/1999 
18 Nguyễn ThảoNguyên13/04/1999 
19 Lưu HoàiNhân07/09/1999 
20 Lê Vủ ThụcNhi18/02/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home