ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,010
Yesterday:3,127
Today:1,096

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : International Business
Exam room : IB-S219WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đào NguyênAnh28/11/2000 
2 Trương KỳAnh16/04/2000 
3 Đinh Trần MinhChâu20/07/2000 
4 Braguier Michel Théodore VictorDavid17/10/1998 
5 Trần Thị Thu03/01/2000 
6 Huỳnh ThanhHải04/12/2000 
7 Phan NamHải28/07/2000 
8 Bùi Thị BíchHằng08/12/2000 
9 Nguyễn Trần PhiHùng15/04/2000 
10 Nguyễn ĐìnhHuy05/07/2000 
11 Bùi MinhKhoa10/02/1997 
12 Ngô ThanhLiêm27/05/2000 
13 Nguyễn Tấn KimLong24/12/2000 
14 Đinh Vũ HoàngNgân30/09/2000 
15 Nguyễn Hồ BảoNgọc04/06/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home