ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,466,099
Yesterday:2,548
Today:2

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Economics (PG)
Exam room : EPG-Q219MBA-1-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đào Hồng VânAnh07/10/1992 
2 Đinh Nguyễn QuỳnhAnh03/12/1996 
3 Bùi HoàiBảo02/04/1996 
4 Đặng KiềuDuyên05/07/1995 
5 Tạ Lê MinhHiền06/07/1994 
6 Nguyễn ThuậnHiếu26/09/1990 
7 HoàngLong02/08/1988 
8 Hà NhậtMinh31/10/1996 
9 Nguyễn Thị ThúyNga26/10/1994 
10 Nguyễn Thanh ThảoNguyên12/11/1996 
11 Trần QuangNhân10/08/1991 
12 Lê QuỳnhNhư05/11/1995 
13 Bùi NguyênPhương21/10/1997 
14 Đoàn VănPhương28/01/1996 
15 Nguyễn BìnhPhương23/11/1996 
16 Vũ DuyPhương24/10/1995 
17 Nguyễn AnhQuang01/01/1995 
18 Lê ThànhTây30/10/1995 
19 Nguyễn Ngọc HoàiThanh24/09/1994 
20 Nguyễn ĐìnhTrung06/10/1992 
21 Nguyễn AnhTuấn16/11/1986 
22 Bùi QuangTuệ07/11/1989 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home