ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,826,337
Yesterday:2,303
Today:2,188

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-S218WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Phước ThảoAnh16/12/1999 
2 Nguyễn Hà VânAnh31/07/1999 
3 Phạm DuyAnh21/01/1999 
4 Trần TrúcAnh05/12/1998 
5 Trần QuangAnh03/12/1999 
6 Võ Vũ TúAnh23/07/1999 
7 Nguyễn NgọcÁnh02/11/1999 
8 Lê Trần GiaBảo14/10/1999 
9 Nguyễn MinhChâu06/07/1999 
10 Nguyễn QuỳnhChi26/11/1999 
11 Lê ThúyDiễm22/10/1997 
12 Lê Trần HoàngDuy21/10/1999 
13 Nguyễn Lê ThuGiang03/10/1998 
14 Nguyễn Thị Thanh28/06/1999 
15 Phan Thế HoàngHải01/01/1999 
16 Văng SỹHào03/09/1999 
17 Nguyễn Thị MaiHoàng10/01/1999 
18 Bành PhúcHuy12/02/1999 
19 Phạm KhangHuy21/01/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home