ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,672,530
Yesterday:3,103
Today:2,513

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Corporate Finance
Exam room : CF-S318WSB-P1-GK

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hoàng TrúcAnh23/02/1999 
2 Trần TrúcAnh05/12/1998 
3 Trương Cảnh DuyAnh22/03/1998 
4 Nguyễn Thị MỹDuyên16/01/1998 
5 Vũ TiếnDũng19/12/1996 
6 Nguyễn Lê ThuGiang03/10/1998 
7 Đặng Lâm MinhHải07/11/1998 
8 Cao ThuHằng09/04/1999 
9 Đặng TrungHiếu17/07/1999 
10 Hoàng Kim TháiHòa20/11/1998 
11 Võ Nguyễn ĐìnhKhang06/05/1999 
12 Hoàng ĐăngKhôi25/05/1993 
13 Nguyễn Đào TùngLinh09/07/1998 
14 Lưu Phạm BìnhMinh07/09/1999 
15 Nguyễn ThanhPhong16/07/1998 
16 Chế Hòa TúQuyên23/05/1998 
17 Nguyễn Thị VânThanh11/08/1999 
18 Nguyễn Nguyên NgọcThảo21/07/1997 
19 Nguyễn Trà MinhThư25/10/1999 
20 Lưu BảoTrân19/05/1999 
21 Huỳnh Phan Anh15/07/1999 
22 Đặng Vũ PhươngUyên09/06/1997 
23 Nguyễn Hoàng ThảoUyên07/10/1997 
24 Lê Nguyễn KhánhVy01/05/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home