ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,666,420
Yesterday:4,622
Today:2,633

E-MATERIALS
Menu :
NoMaterialsDownload
1
Add-Drop subjects request form/Đơn đăng ký học thêm/bớt học phần
Author: ISB. Update: 21:39 | 10/10/2015
147 KB
2
Đơn xin học chương trình Cử nhân Tài năng
Author: ISB. Update: 21:47 | 10/10/2015
125 KB
3
Group Assignment Cover Sheet_ISB
Author: ISB. Update: 10:25 | 07/12/2017
108 KB
4
Group Assignment Cover Sheet_WSU
Author: ISB. Update: 10:26 | 07/12/2017
1,351 KB
5
Individual Assignment Cover Sheet_ISB
Author: ISB. Update: 10:27 | 07/12/2017
106 KB
6
Individual Assignment Cover Sheet_WSU
Author: ISB. Update: 10:27 | 07/12/2017
1,347 KB
7
Internship letter of introduction/Giấy giới thiệu thực tập
Author: ISB. Update: 15:40 | 30/03/2017
18 KB
8
Letter of Internship confirmation/Phiếu xác nhận thực tập
Author: ISB. Update: 10:46 | 18/07/2018
13 KB
9
Medical Certificate/ Giấy chứng nhận Y tế
Author: ISB. Update: 15:49 | 21/06/2019
61 KB
10
Phiếu đề nghị cấp giấy chứng nhận bảng điểm
Author: ISB. Update: 15:41 | 30/03/2017
200 KB
11
Request for a combined program/Đơn đăng ký bằng ghép
Author: ISB. Update: 15:41 | 30/03/2017
140 KB
12
Request for absence from examination/Đơn vắng thi có phép
Author: ISB. Update: 15:42 | 30/03/2017
154 KB
13
Request for changing specialization/Đơn đề nghị đổi nhóm ngành
Author: ISB. Update: 15:42 | 30/03/2017
141 KB
14
Request for deferred examination/Đơn đăng ký thi ghép
Author: ISB. Update: 15:43 | 30/03/2017
162 KB
15
Request for deffering the course/Đơn xin bảo lưu kết quả
Author: ISB. Update: 15:43 | 30/03/2017
140 KB
16
Request for graduation/Đơn đề nghị xét tốt nghiệp
Author: ISB. Update: 15:44 | 30/03/2017
123 KB
17
Request for readmission/Đơn đề nghị xét học lại
Author: ISB. Update: 15:44 | 30/03/2017
140 KB
18
Request for Resigning from the course/Đơn đề nghị thôi học
Author: ISB. Update: 08:39 | 08/04/2018
208 KB
19
Request for review of grade/Đơn xin phúc khảo
Author: ISB. Update: 15:45 | 30/03/2017
145 KB
20
Request form for leave of absence/Đơn xin nghỉ học
Author: ISB. Update: 15:46 | 30/03/2017
153 KB
21
Student Evaluation of Group Members Sheet_ISB
Author: ISB. Update: 10:28 | 07/12/2017
27 KB
22
Student Evaluation of Group Members Sheet_WSU
Author: ISB. Update: 10:29 | 07/12/2017
1,064 KB
Log in
User name:
Password:
Log in as


Log in
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home