ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,666,437
Yesterday:4,622
Today:2,650

E-MATERIALS
Menu :
NoMaterialsDownload
1
Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (QĐ số 17/VBHN-BGDĐT)
Author: BGD. Update: 15:27 | 30/03/2017
714 KB
2
Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT)
Author: BGD. Update: 15:28 | 30/03/2017
633 KB
3
Quy định công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Author: UEH. Update: 16:38 | 15/09/2017
444 KB
4
Quy định của Bộ GD&ĐT về quy chế đào tạo đại học theo tín chỉ (QĐ số 43/2007/BGDĐT)
Author: BGD. Update: 15:28 | 30/03/2017
441 KB
5
Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (QĐ số:4492/QĐ-ĐHKT-VSĐH)
Author: UEH. Update: 15:14 | 14/05/2019
557 KB
6
Quy định sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần
Author: ISB. Update: 16:36 | 15/09/2017
640 KB
7
Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Author: UEH. Update: 15:29 | 30/03/2017
603 KB
8
Quy định trách nhiệm Sinh viên trong các kỳ thi
Author: ISB. Update: 15:29 | 30/03/2017
2,224 KB
9
Thông báo về tỷ lệ điểm thành phần và cách tính điểm toàn bộ học phần bậc Cao học (TB số 245/TB-ĐHKT-KHKT)
Author: UEH. Update: 10:26 | 13/03/2019
406 KB
10
Thông báo về tỷ lệ điểm thành phần và cách tính điểm toàn bộ học phần bậc Đại học (TB số 246/TB-ĐHKT-KHKT)
Author: UEH. Update: 10:28 | 13/03/2019
442 KB
Log in
User name:
Password:
Log in as


Log in
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home